• Laman Utama
  • Media
  • Aktiviti / Galeri Gambar
  • 1 Disember 2021 - Pembentangan Permohonan Projek Baharu Di Bawah Rolling Plan Ketiga (RP3) Tahun 2023 Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) Kepada YB Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen Dan Undang-undang)

1 Disember 2021 - Pembentangan Permohonan Projek Baharu Di Bawah Rolling Plan Ketiga (RP3) Tahun 2023 Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) Kepada YB Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen Dan Undang-undang)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 Tempat : Bilik Mesyuarat Perdana, Aras 10, BHEUU

Tags: galerigambar