• Laman Utama
  • Media
  • Aktiviti / Galeri Gambar
  • 9 Jun 2020 -Mesyuarat Susulan Bersama Kementerian/Jabatan/Agensi Mengenai Penggubalan Rang Undang-Undang Pelaksanaan Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan COVID-19

9 Jun 2020 -Mesyuarat Susulan Bersama Kementerian/Jabatan/Agensi Mengenai Penggubalan Rang Undang-Undang Pelaksanaan Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan COVID-19

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tempat : Dewan Saksama, Aras 2, BHEUU

Tags: galerigambar