30 MEI 2019 - Mesyuarat Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Tambahan (LKPPAT) BHEUU Dihadiri Bersama Wakil Dari JPA dan JPM

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Tempat : Pejabat Ketua Pengarah

Tags: galerigambar