SOP Perkhidmatan Berkaitan Guaman

1. SOP Perkhidmatan Berkaitan Guaman

2. Pelan Pemulihan Negara (SOP Perkhidmatan Berkaitan Guaman)

3. Soalan Lazim (FAQ) berkaitan Perkhidmatan Berkaitan Guaman

Adakah firma guaman dan Pesuruhjaya Sumpah dibenarkan beroperasi dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN)?

Adakah firma guaman dan Pesuruhjaya Sumpah dibenarkan beroperasi dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN)?

Adakah firma guaman dan Pesuruhjaya Sumpah dibenarkan beroperasi dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN)?

Siapakah yang boleh memohon kebenaran beroperasi dalam perkhidmatan guaman?

Siapakah yang boleh memohon kebenaran beroperasi dalam perkhidmatan guaman?

Siapakah yang boleh memohon kebenaran beroperasi dalam perkhidmatan guaman?

Bagaimanakah firma guaman boleh mendapatkan surat kebenaran beroperasi?

Bagaimanakah firma guaman boleh mendapatkan surat kebenaran beroperasi?

Bagaimanakah firma guaman boleh mendapatkan surat kebenaran beroperasi?

Bagaimanakah cara memohon di dalam CIMS MITI?

Bagaimanakah cara memohon di dalam CIMS MITI?

Bagaimanakah cara memohon di dalam CIMS MITI?

Berapa lamakah tempoh kelulusan beroperasi akan diproses oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang?

Berapa lamakah tempoh kelulusan beroperasi akan diproses oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang?

Berapa lamakah tempoh kelulusan beroperasi akan diproses oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang?

Adakah surat kebenaran yang diperolehi melalui MITI sebelum ini boleh digunapakai?

Adakah surat kebenaran yang diperolehi melalui MITI sebelum ini boleh digunapakai?

Adakah surat kebenaran yang diperolehi melalui MITI sebelum ini boleh digunapakai?

Jika firma guaman telah mengemukakan permohonan melalui portal CIMS pada bulan Jun 2021 dan masih belum mendapat sebarang maklum balas. Adakah mereka masih perlu memohon semula?

Jika firma guaman telah mengemukakan permohonan melalui portal CIMS pada bulan Jun 2021 dan masih belum mendapat sebarang maklum balas. Adakah mereka masih perlu memohon semula?

Jika firma guaman telah mengemukakan permohonan melalui portal CIMS pada bulan Jun 2021 dan masih belum mendapat sebarang maklum balas. Adakah mereka masih perlu memohon semula?

Apakah sebab-sebab permohonan kebenaran beroperasi DITOLAK?

Apakah sebab-sebab permohonan kebenaran beroperasi DITOLAK?

Apakah sebab-sebab permohonan kebenaran beroperasi DITOLAK?

Sekiranya permohonan ditolak, adakah pemohon boleh memohon semula?

Sekiranya permohonan ditolak, adakah pemohon boleh memohon semula?

Sekiranya permohonan ditolak, adakah pemohon boleh memohon semula?

Saya telah membuat permohonan dan permohonan saya telah di LULUSKAN. Walau bagaimanapun, saya tidak dapat mencetak surat kelulusan kerana terdapat ‘Perkhidmatan anda tidak tersenarai dalam perkhidmatan perlu’.

Saya telah membuat permohonan dan permohonan saya telah di LULUSKAN. Walau bagaimanapun, saya tidak dapat mencetak surat kelulusan kerana terdapat ‘Perkhidmatan anda tidak tersenarai dalam perkhidmatan perlu’.

Saya telah membuat permohonan dan permohonan saya telah di LULUSKAN. Walau bagaimanapun, saya tidak dapat mencetak surat kelulusan kerana terdapat ‘Perkhidmatan anda tidak tersenarai dalam perkhidmatan perlu’.

Surat kebenaran beroperasi CIMS diperlukan dalam fasa-fasa Pelan Pemulihan Negara seperti berikut:

Surat kebenaran beroperasi CIMS diperlukan dalam fasa-fasa Pelan Pemulihan Negara seperti berikut:

Surat kebenaran beroperasi CIMS diperlukan dalam fasa-fasa Pelan Pemulihan Negara seperti berikut:

Apakah had waktu operasi yang dikenakan untuk firma guaman?

Apakah had waktu operasi yang dikenakan untuk firma guaman?

Apakah had waktu operasi yang dikenakan untuk firma guaman?

Apakah kapasiti pekerja yang dibenarkan untuk bekerja di pejabat firma guaman?

Apakah kapasiti pekerja yang dibenarkan untuk bekerja di pejabat firma guaman?

Apakah kapasiti pekerja yang dibenarkan untuk bekerja di pejabat firma guaman?

Bagaimanakah pergerakan bagi kakitangan yang berada dalam kawasan PKPD ke firma guamannya yang berada di luar kawasan PKPD?

Bagaimanakah pergerakan bagi kakitangan yang berada dalam kawasan PKPD ke firma guamannya yang berada di luar kawasan PKPD?

Bagaimanakah pergerakan bagi kakitangan yang berada dalam kawasan PKPD ke firma guamannya yang berada di luar kawasan PKPD?

Adakah firma guaman/Pesuruhjaya Sumpah dibenarkan untuk berurusan dengan anak guam?

Adakah firma guaman/Pesuruhjaya Sumpah dibenarkan untuk berurusan dengan anak guam?

Adakah firma guaman/Pesuruhjaya Sumpah dibenarkan untuk berurusan dengan anak guam?

Bagaimanakah anak guam dapat hadir ke pejabat? Adakah mereka boleh menggunakan surat yang dikeluarkan oleh firma guaman?

Bagaimanakah anak guam dapat hadir ke pejabat? Adakah mereka boleh menggunakan surat yang dikeluarkan oleh firma guaman?

Bagaimanakah anak guam dapat hadir ke pejabat? Adakah mereka boleh menggunakan surat yang dikeluarkan oleh firma guaman?

Adakah firma guaman/Pesuruhjaya Sumpah perlu mencetak semula surat MITI CIMS selaras dengan Pelan Pemulihan Negara?

Adakah firma guaman/Pesuruhjaya Sumpah perlu mencetak semula surat MITI CIMS selaras dengan Pelan Pemulihan Negara?

Adakah firma guaman/Pesuruhjaya Sumpah perlu mencetak semula surat MITI CIMS selaras dengan Pelan Pemulihan Negara?

Apakah antara tanggungjawab pemilik firma guaman dalam mencegah penularan COVID-19?

Apakah antara tanggungjawab pemilik firma guaman dalam mencegah penularan COVID-19?

Apakah antara tanggungjawab pemilik firma guaman dalam mencegah penularan COVID-19?

Apakah tindakan yang boleh diambil kepada firma guaman yang tidak mematuhi SOP PPN Perkhidmatan Berkaitan Guaman?

Apakah tindakan yang boleh diambil kepada firma guaman yang tidak mematuhi SOP PPN Perkhidmatan Berkaitan Guaman?

Apakah tindakan yang boleh diambil kepada firma guaman yang tidak mematuhi SOP PPN Perkhidmatan Berkaitan Guaman?

Siapakah yang boleh dihubungi bagi mendapatkan maklumat lanjut?

Siapakah yang boleh dihubungi bagi mendapatkan maklumat lanjut?

Siapakah yang boleh dihubungi bagi mendapatkan maklumat lanjut?

Adakah Pesuruhjaya Sumpah dalam kawasan PKPD dibenarkan beroperasi?

Adakah Pesuruhjaya Sumpah dalam kawasan PKPD dibenarkan beroperasi?

Adakah Pesuruhjaya Sumpah dalam kawasan PKPD dibenarkan beroperasi?

Adakah Peguam Syarie boleh memohon kebenaran beroperasi daripada pihak BHEUU melalui sistem CIMS 3.0?

Adakah Peguam Syarie boleh memohon kebenaran beroperasi daripada pihak BHEUU melalui sistem CIMS 3.0?

Adakah Peguam Syarie boleh memohon kebenaran beroperasi daripada pihak BHEUU melalui sistem CIMS 3.0?