• Home
  • Media
  • Press Statement
  • PEMBENTANGAN LAPORAN PASUKAN PETUGAS KHAS SEMAKAN UNDANG-UNDANG KES KEDAULATAN DALAM MESYUARAT JEMAAH MENTERI

PEMBENTANGAN LAPORAN PASUKAN PETUGAS KHAS SEMAKAN UNDANG-UNDANG KES KEDAULATAN DALAM MESYUARAT JEMAAH MENTERI

KENYATAAN MEDIA 9 OKTOBER 2022   LAPORAN PPK BATU PUTEH 1