• Home
  • Media
  • Press Statement
  • SESI TAKLIMAT AHLI DEWAN RAKYAT DAN DEWAN NEGARA BERSAMA YAB PERDANA MENTERI MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN (PINDAAN) (NO. 3) 2022

SESI TAKLIMAT AHLI DEWAN RAKYAT DAN DEWAN NEGARA BERSAMA YAB PERDANA MENTERI MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN (PINDAAN) (NO. 3) 2022

KENYATAAN MEDIA SESI TAKLIMAT KEPADA ADR ADN 10 APR 2022 v2 1