• Home
  • Media
  • Press Statement
  • KENYATAAN MEDIA MESYUARAT PENGGUBALAN RANG UNDANG-UNDANG LANGKAH SEMENTARA BAGI MENGURANGKAN KESAN COVID-19

KENYATAAN MEDIA MESYUARAT PENGGUBALAN RANG UNDANG-UNDANG LANGKAH SEMENTARA BAGI MENGURANGKAN KESAN COVID-19

Kenyataan Media Mesyuarat RUU COVID 19 Page 1

Kenyataan Media Mesyuarat RUU COVID 19 Page 2