• Home
  • Media
  • Activity / Picture Gallery
  • 21 April 2022 - Mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas Menimbang Rang Undang-undang Perlembagaan (Pindaan) (No. 3) 2022 dan Mengenai Peruntukan Larangan Ahli Dewan Rakyat Bertukar Parti Bilangan 2 Tahun 2022

21 April 2022 - Mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas Menimbang Rang Undang-undang Perlembagaan (Pindaan) (No. 3) 2022 dan Mengenai Peruntukan Larangan Ahli Dewan Rakyat Bertukar Parti Bilangan 2 Tahun 2022

1

 

2

 

3

 Tempat: Parlimen

Tags: galerigambar