• Home
  • Media
  • Activity / Picture Gallery
  • 29 Mac 2022 - Kunjungan Hormat H.E. Charles Hay, Pesuruhjaya Tinggi British Ke Malaysia Ke Atas Yang Berhormat Dato Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-undang)

29 Mac 2022 - Kunjungan Hormat H.E. Charles Hay, Pesuruhjaya Tinggi British Ke Malaysia Ke Atas Yang Berhormat Dato Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-undang)

1

 

2

 

3

 

4

 Tempat : Pejabat Yang Berhormat Menteri, Aras 9, BHEUU

Tags: galerigambar