30 Oktober 2019 - Mesyuarat Pemantapan Governans, Integriti dan Anti Rasuah Bil. 1 Tahun 2019

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Tempat : Parlimen Malaysia
Pengerusi : YB Datuk Liew Vui Keong, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang dan Hal Ehwal Parlimen)

Tags: galerigambar