• Home
  • Media
  • Activity / Picture Gallery
  • 25 APRIL 2019 - MAJLIS PERASMIAN PROGRAM OUTREACH AKTA PERLINDUNGAN SAKSI 2009 (AKTA 696) BERSAMA YB TUAN MOHAMED HANIPA BIN MAIDIN, TIMBALAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (UNDANG-UNDANG)

25 APRIL 2019 - MAJLIS PERASMIAN PROGRAM OUTREACH AKTA PERLINDUNGAN SAKSI 2009 (AKTA 696) BERSAMA YB TUAN MOHAMED HANIPA BIN MAIDIN, TIMBALAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (UNDANG-UNDANG)

 

0

1

 2

5

6

Tempat: IPK Kedah

Tags: galerigambar