• Home
  • Berita Terkini
  • berita 2021
  • BENGKEL PERNIAGAAN DAN HAK ASASI MANUSIA: "FACT FINDING CONSULTATION : TOWARDS MALAYSIA'S NATIONAL ACTION PLAN ON BUSINESS & HUMAN RIGHTS (NAPBHR)"

BENGKEL PERNIAGAAN DAN HAK ASASI MANUSIA: "FACT FINDING CONSULTATION : TOWARDS MALAYSIA'S NATIONAL ACTION PLAN ON BUSINESS & HUMAN RIGHTS (NAPBHR)"

Putrajaya, 14 Disember – Bengkel Perniagaan dan Hak Asasi Manusia bertemakan “Fact Finding Consultation: Toward’s Malaysia’s National Action Plan on Business and Human Rights (NAPBHR)” telah diadakan selama tiga hari iaitu pada 7 Disember 2020, 8 Disember 2020 dan 14 Disember 2020 secara maya (zoom meeting).

Bengkel tiga hari itu adalah salah satu inisiatif BHEUU dengan sokongan Agensi Peneraju bagi “thematic areas” iaitu Kementerian Sumber Manusia (tematik buruh), Kementerian Alam Sekitar dan Air (tematik alam sekitar), Pusat Governans, Integriti dan Anti Rasuah Nasional (GIACC) (tematik tadbir urus) bersama-sama SUHAKAM dan UNDP untuk mendapatkan pandangan daripada pihak berkepentingan mengenai isu-isu perlanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh aktiviti perniagaan di Malaysia.

Bengkel anjuran bersama oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri (BHEUU, JPM), Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) dan United Nation Development Program (UNDP) ini juga menjadi platform semua pihak berkepentingan berkongsi pandangan serta menjalinkan hubungan strategik antara satu sama lain serta mengoptimumkan sumber yang ada demi pembangunan Pelan Tindakan Nasional berkaitan Perniagaan dan Hak Asasi Manusia.

1

Ucapan oleh YBhg. Datuk Roziah Abudin, Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri sempena Bengkel Perniagaan dan Hak Asasi Manusia bertemakan “Fact Finding Consultation: Toward’s Malaysia’s National Action Plan on Business and Human Rights (NAPBHR)” yang diadakan pada 7 Disember 2020, 8 Disember 2020 dan 14 Disember 2020 secara maya

 

2

Paparan slide taklimat yang disampaikan oleh Prof. Dato’ Dr. Aishah Hj. Bidin, pakar rujuk untuk Business and Human Rights sempena Bengkel Perniagaan dan Hak Asasi Manusia

 

3

Paparan slide Taklimat Pembangunan Pelan Tindakan Nasional Mengenai Perniagaan dan Hak Asasi Manusia (NAPBHR) yang dilaksanakan secara maya