BENGKEL MENGEMAS KINI MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) BHEUU

Marina Putrajaya, 15 September 2015 - Bengkel Mengemas Kini Manual Prosedur Kerja (MPK) merupakan bengkel yang dapat memberi pemahaman dan pengukuhan serta kemahiran kepada Pengarah Seksyen dan pegawai-pegawai dalam MPK yang teratur dan betul di BHEUU. Bengkel yang diadakan pada 15 September 2015 bertempat di Marina Putrajaya merupakan siri pertama untuk tahun 2015. Fasilitator jemputan adalah Puan Aishah binti Abdul Rahman dari Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Wilayah Tengah.

Di antara objektif kursus ini adalah seperti berikut:

  1. memberi peluang kepada para peserta untuk berbincang dan mengemaskini MPK sedia ada; dan
  2. para peserta dapat mengemas kini Manual Prosedur Kerja masing-masing dengan berkualiti selaras dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh MAMPU.

 

01 BENGKEL MPK

Puan Aishah binti Abdul Rahman daripada Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Wilayah Tengah

02 BENGKEL MPK

03 BENGKEL MPK

04 BENGKEL MPK

Latihan Dalam Kumpulan Dan Pembentangan Mengikut Seksyen