PERHIMPUNAN BULANAN BHEUU BIL.12/2016

Putrajaya, 5 Disember – YBhg. Datuk Jalil Marzuki, Ketua Pengarah BHEUU berkata tahun 2016 merupakan tahun yang mencabar buat negara khususnya dari segi ekonomi. Kerajaan sedar akan kesusahan yang dialami oleh rakyat yang terkesan dengan peningkatan kos sara hidup, kos barangan keperluan yang meningkat dan pelbagai lagi faktor - faktor yang membebankan.

Beliau berkata, atas kesedaran akan kesusahan rakyat, pelbagai langkah telah dirangka melalui Bajet 2017 yang telah dibentangkan oleh YAB Perdana Menteri pada bulan oktober lalu, adalah bajet yang berteraskan rakyat. Beliau menyarankan supaya warga kerja BHEUU, MdI dan JBG memanfaatkan peluang yang diberikan kepada penjawat awam dalam bajet 2017 iaitu ;

  • Kemudahan cuti belajar bergaji penuh dengan biasiswa dipanjangkan kepada kumpulan pelaksana;
  • Peningkatan had kelayakan jumlah pinjaman perumahan penjawat awam kepada RM200,000.00 hingga RM750,000.00;
  • Menyiapkan 30 ribu unit Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia dan lain - lain.

Beliau berkata demikian semasa Perhimpunan Bulanan BHEUU di sini hari ini.

1

Ucapan oleh YBhg. Datuk Jalil bin Marzuki, Ketua Pengarah BHEUU

 

2

3

Warga BHEUU, MdI dan JBG semasa
Perhimpunan Bulanan BHEUU Bil.12/2016

 

4

Tahniah kepada
Puan Nor Ashekin binti Anwar, Pegawai Teknologi Maklumat F41 dari Seksyen Pengurusan Maklumat
sebagai Pekerja Contoh Bulanan BHEUU bagi bulan November 2016

5

Tahniah kepada Kumpulan Lejen dipilih sebagai johan pertandingan ICT4U Fun Race 2016

 

 

LEGAL FORUM 4U & ME SIRI 2 ANJURAN BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG, JABATAN PERDANA MENTERI DENGAN KERJASAMA UNIVERSITI HELP

Shah Alam, 23 November 2016  –Siri kedua Legal Forum 4U & Me dengan tema “Social Media and the Community” dibawah initiatif Legal Forum 4U & Me, telah diadakan secara kolaborasi di antara Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri (BHEUU) dengan Fakulti Undang-Undang dan Kerajaan, Universiti HELP di Universiti HELP di Kampus Subang 2 pada 23 November 2016. Program ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato’ Razali bin Ibrahim, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) juga telah menunjukkan komitmen bagi program ini dan menyertai usaha untuk menggalakkan dan meningkatkan kesedaran terhadap media sosial kepada para peserta yang terdiri daripada pelajar dan pensyarah undang-undang Universiti HELP.

Dalam ucapan perasmian, Yang Berhormat Dato’ Razali bin Ibrahim telah menekankan bahawa kebebasan bersuara seharusnya bersekali dengan tanggungjawab sosial. Beliau menjelaskan bahawa setiap individu berhak untuk mengeluarkan pendapat atau pandangan samada bersetuju atau tidak bersetuju terhadap sesuatu perkara. Walau bagaimanapun, tanggungjawab dan akauntabiliti tidak harus diabaikan semasa mempraktikkan kebebasan bersuara tersebut bagi menjaga keharmonian dan kestabilan negara.

Perkongsian intelektual berhubung Social Media Talk telah diadakan dengan Dr Jaspal Kaur dari Universiti HELP yang membuat pembentangan bertajuk “The Legal Basin of Media Rights (and Responsibilities) for the Fifth Estate: A Consideration of Established and New Principles” dan diikuti oleh Encik Zulkarnain Mohd Yasin, Ketua Pegawai Keselamatan Rangkaian dan Penguatkuasaan dari SKMM bagi tajuk “Revisiting Freedom of Speech in the Social Media Era”. Seterusnya bengkel bersama pelajar dan pensyarah undang-undang Universiti HELP telah diadakan untuk membincangkan dan menjana idea terhadap keperluan untuk mengawal selia media sosial.

Beliau menyarankan seluruh warga kerja memberi kerjasama kepada pihak pengurusan atasan dalam melaksanakan perbelanjaan berhemah.

1

Sesi Perasmian Legal Forum 4U & Me
[Dari kiri: YBhg. Dato’ Sri Dr. Halim Shafie, Pengerusi SKMM; YBhg. Profesor Datuk Dr. Paul Chan Tuck Hoong, Naib Canselor dan Presiden Universiti HELP;
Yang Berhormat Dato’ Razali bin Ibrahim, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri; YBhg. Datuk Jalil bin Marzuki, Ketua Pengarah BHEUU;
dan YBhg. Datin Chan Lao Kam Yoke, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan bagi HELP Education Group]

 

2

Kata-kata aluan oleh YBhg. Profesor Datuk Dr. Paul Chan Tuck Hoong, Naib Canselor dan Presiden Universiti HELP

3

Ucapan Perasmian oleh Yang Berhormat Dato’ Razali bin Ibrahim, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri

 

4

5

Para jemputan dan peserta Legal Forum 4U & Me

6

YBhg. Profesor Datuk Dr. Paul Chan menyampaikan cenderamata kepada YB Dato’ Razali bin Ibrahim

7

Sesi bergambar bersama para jemputan dan peserta

8

YB Dato’ Razali bin Ibrahim melawat pameran oleh pelajar undang-undang Universiti HELP

9

YB Dato’ Razali bin Ibrahim melawat pameran oleh SKMM

10

Sidang Media bersama YB Dato’ Razali bin Ibrahim

11

Social Media Talk

12

13

14

Bengkel bersama para pelajar terhadap Media Sosial

 

 

LEGAL FORUM 4U & ME SIRI 1 ANJURAN BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG, JABATAN PERDANA MENTERI DENGAN KERJASAMA UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA

Gombak, 10 November 2016  –Isu hak asasi manusia semakin mendapat perhatian di kalangan masyarakat pada masa kini. Semakin ramai yang menyedari kepentingan isu hak-hak manusia dan keperluan untuk menghormati hak-hak orang lain. Justeru, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri (BHEUU) dengan kerjasama Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), di bawah initiatif Legal Forum 4U & Me telah menganjurkan program yang bertema “Human Rights Involving Vulnerable Groups” di Moot Court pada 10 November 2016. Program ini telah dirasmikan oleh YBhg. Datuk Jalil bin Marzuki, Ketua Pengarah BHEUU mewakili Yang Berhormat Dato’ Razali bin Ismail, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Program ini telah dihadiri oleh para pensyarah dan pelajar Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim serta pegawai-pegawai kanan dari BHEUU.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran, terutamanya di kalangan generasi muda, mengenai peri penting perlindungan ke atas hak dan martabat kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya. Program ini menyediakan satu platform kepada generasi muda untuk membincangkan isu-isu berkaitan hak asasi manusia dari segi pencabulan hak-hak asasi manusia, penguatkuasaan instrumen-instrumen hak asasi manusia dan strategi-strategi untuk memperkukuhkan kedudukan hak asasi manusia dari segi perundangan di Malaysia.

Ucaptama bertajuk “Human Rights Involving Vulnerable Groups: The International Instruments and Domestic Laws of Malaysia” telah disampaikan oleh YBrs. Profesor Madya Dr. Nuraisyah Chua Abdullah dari Universiti Teknologi MARA (UiTM). Dua sesi forum juga telah diadakan dengan tajuk “Child Sexual Abuse and Exploitation Involving Children in Malaysia” dan “Protection of Elderly and Disabled Persons: Legal and Practical Approach” yang terdiri daripada barisan panel berwibawa dari agensi Kerajaan, Akademia, badan bukan Kerajaan dan pengamal dan pendokong isu hak asasi manusia.

Siri1 1

Sesi Perasmian Legal Forum 4U & Me
[Dari kiri: YBhg. Prof. Ashgar Ali bin Ali Mohamad, Dekan Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, UIAM; YBhg. Prof. Dato’ Sri Dr. Zaleha Kamarudin, Rektor UIAM; YBhg. Datuk Jalil bin Ibrahim, Ketua Pengarah BHEUU; YBrs. Dr. Nor Mazny Abdul Majid, Timbalan Ketua Pengarah (Dasar & Pembangunan) BHEUU; and YBrs. Dr. Nasarudin Abdul Rahman, Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar), Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, UIAM]

 

Siri1 2

Kata-kata aluan oleh YBhg. Prof. Dato’ Sri Dr. Zaleha Kamarudin, Rektor UIAM

Siri1 3

YBhg. Datuk Jalil bin Ibrahim, Ketua Pengarah BHEUU menyampaikan ucapan perasmian mewakili Yang Berhormat Dato’ Razali bin Ibrahim, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri

 

Siri1 4

Siri1 5

Siri1 6

Para jemputan dan peserta Legal Forum 4U & Me

Siri1 7

Profesor Madya Dr. Nuraisyah Chua Abdullah menyampaikan ucaptama bertajuk “Human Rights Involving Vulnerable groups: The International Instruments and Domestic Laws of Malaysia”

Siri1 8

Forum 1: Child Sexual Abuse and Exploitation Involving Children in Malaysia [Barisan panel dari kiri: Puan Sivaselvi Supramaniam, UNICEF; Encik Chua Choon Hwa, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat; P/Supt Tan Geok Haji Dusuki, Maktab Polis Diraja Malaysia; Dr. Farah Nini Dato’ Haji Dusuki, Universiti Malaya; and Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mokhtar, UIAM (Moderator)]

Siri1 9

Siri1 9

Semasa sesi soal dan jawab

Siri1 11

Pembentangan oleh Profesor Dr. Ruzita Mohd. Amin, Ketua Unit Perkhidmatan Kurang Upaya, UIAM semasa sesi Forum 2: Protection of Elderly and Disabled Persons: Legal and Practical Approach

Siri1 12

Pembentangan oleh Dr. Suhaila Omar, Consultant Paediatrician dari Hospital Selayang semasa sesi Forum 2: Protection of Elderly and Disabled Persons: Legal and Practical Approach

 

 

 

 

PERHIMPUNAN BULANAN BHEUU BIL.11/2016

Putrajaya, 15 November 2016 –YBhg. Datuk Haini Hassan, Ketua Pengarah Jabatan Bantuan Guaman (JBG) berkata bajet tahun 2017 masih lagi merupakan bajet yang mengekalkan konsep perbelanjaan yang berhemah. “Cermat masa banyak, jimat masa sedikit”. Iaitu hendaklan berjimat cermat dan jangan lakukan pembaziran.

Beliau berkata, pengurusan kewangan yang baik hasil dari pengurusan perbelanjaan yang berhemah dan efisien akan membolehkan organisasi berjalan dan beroperasi dengan sempurna dan lebih cemerlang. Bagi mendapatkan pengurusan kewangan yang baik dan efisien, perancangan awal hendaklah dibuat dengan teliti dan mengikut keutamaan serta mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan.

Beliau mengingatkan sebarang perubahan, pertambahan dan peluasan aktiviti atau program yang tidak dirancang atau menyimpang dari perancangan asal, akan mengakibatkan perbelanjaan mengurus meningkat.

Beliau menyarankan seluruh warga kerja memberi kerjasama kepada pihak pengurusan atasan dalam melaksanakan perbelanjaan berhemah.

Beliau berkata demikian di Perhimpunan Bulanan BHEUU, JBG dan MdI di sini hari ini.

1

Ucapan oleh YBhg. Datuk Haini binti Hassan,
Ketua Pengarah JBG

 

2

3

Warga BHEUU, MdI dan JBG semasa Perhimpunan Bulanan BHEUU Bil.11/2016

 

4

Tahniah kepada Puan Nabawiyah binti Zainol,
Pembantu Operasi di Unit Komunikasi Korporat sebagai Pekerja contoh Bulanan BHEUU bagi bulan Oktober 2016

5

Tahniah kepada Puan Marina binti Ahmad Taib @ Mior Abd. Karim,
Penolong Pegawai Undang-Undang di Cawangan MdI Taiping, Perak sebagai Pekerja contoh Bulanan MdI bagi bulan Oktober 2016

 

6

7

Tahniah kepada pemenang bola tampar anjuran Kelab Sukan dan Kebajikan(KSK), BHEUU

 

 

LAWATAN INOVASI KE SURUHANJAYA TENAGA (ST)

Putrajaya, 16 Ogos 2016 – Lawatan Inovasi ke Suruhanjaya Tenaga (ST) – Bangunan Berlian, telah diadakan pada 16 Ogos 2016. Lawatan ini telah dianjurkan oleh Unit Inovasi, BHEUU. Seramai 10 orang peserta yang terdiri dari Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Pengarah-pengarah Seksyen dan Urus Setia telah menghadiri lawatan ini. Taklimat telah disampaikan oleh Puan Hamidah Abdul Rashid, Ketua Unit Pentadbiran dan Pengurusan Fasiliti, Suruhanjaya Tenaga. Objektif lawatan ini adalah untuk melihat, mempelajari dan berkongsi idea mengenai inovasi yang diamalkan di Suruhanjaya Tenaga.

1

Peserta-peserta Lawatan Inovasi ke Suruhanjaya Tenaga (ST).

 

2

Puan Hamidah Abdul Rashid sedang memberikan penerangan.

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Gambar-gambar sekitar lawatan. 

 

8

Sesi penyampaian cenderahati kepada penceramah Puan Hamidah Abdul Rashid oleh Tuan Mohd Yusoff Bin Aman, Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan). 

 

9

Sesi Bergambar Peserta-peserta  Lawatan Inovasi ke Suruhanjaya Tenaga (ST) bersama Penceramah Puan Hamidah Abdul Rashid, dari Suruhanjaya Tenaga (ST).