• Laman Utama
  • Statistik
  • Statistik Perlaksanaan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 [Akta711]

Laporan Pelaksanaan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 [Akta711] 2

Laporan Pelaksanaan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 [Akta 711]

TAHUN  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017*  JUMLAH 
ADUAN DITERIMA  1,690  14,007  12,333 12,722  12,527  7,507
1,560
62,346 
PEMBERI MAKLUMAT 17  98  69  208  50
23
469 

* Tarikh Kemaskini : Jun 2017