• Laman Utama
  • Statistik
  • Statistik Perlaksanaan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 [Akta711]

Laporan Pelaksanaan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 [Akta711]

LAPORAN STATISTIK AKTA 711 SEHINGGA JULAI 2019