Perutusan Menteri

YB Menteri di Jabatan Perdana MenteriAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera,

Pelantikan saya sebagai menteri yang bertanggungjawab dalam Hal Ehwal Undang-Undang yang ke-19, memberi saya peluang untuk memainkan peranan penting dalam hal ehwal perundangan negara. Sebagai seorang yang berlatarbelakang undang-undang dan selaku pengamal undang-undang lebih 25 tahun, saya akan memberi sentuhan serta idea baharu dalam mencapai misi, visi dan objektif BHEUU

Saya berhasrat untuk memperkukuhkan peranan BHEUU dalam menggalas tugas dan tanggungjawab untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Pelbagai pendekatan baharu boleh dilakukan khususnya dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat iaitu melalui komunikasi bersemuka dan alam siber.

Saya juga berharap BHEUU dan agensi-agensi lain sentiasa mengikut perkembangan semasa dengan memanfaatkan teknologi di hujung jari untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan termasuk perkhidmatan dalam talian.

Kepesatan era teknologi maklumat menjadi cabaran kepada kita, justeru semua pihak perlu mencari pendekatan yang selari serta sesuai dengan lanskap dan arus pemodenan masa kini.

Selain BHEUU, terdapat beberapa agensi seperti Jabatan Bantuan Guaman (JBG) dan Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI) yang bertanggungjawab membantu orang awam menyelesaikan masalah dari segi perundangan, pembelaan di mahkamah dan kebankrapan. Oleh itu program mendekati rakyat perlu dilakukan bagi memastikan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan sampai kepada golongan sasar.

Saya berharap portal ini mampu menyampaikan maklumat terkini dan bentuk-bentuk perkhidmatan oleh Kerajaan kepada rakyat.

Sekian terima kasih.

DATO’ SRI AZALINA OTHMAN SAID
Menteri di Jabatan Perdana Menteri