Semua kaum diberi peluang sama rata sertai sektor perkhidmatan awam

1. Berita Harian   30 Oktober 2019 MS 13