• Home
 • Whistleblower Protection Act 2010 [Act711]
 • Video
 • YAYASAN

Tatacara Permohonan Pemerbadanan Pemegang Amanah

Dokumen Bagi Tujuan Pendaftaran:
 
 1. Pemohon hendaklah melengkapkan Borang Permohonan dengan lengkap, kemas dan teratur.
 2. Dokumen sokongan seperti yang dinyatakan di dalam Senarai Semak hendaklah disediakan dalam 1 salinan dan dikemukakan bersekali dengan Borang Permohonan.
       
Penghantaran Dokumen:
 
 1. Penghantaran sebarang dokumen termasuk borang permohonan hendaklah dilakukan di Kaunter Pertanyaan bertempat di Lobi Menara Selatan BHEUU sahaja.
 2. Yayasan/wakil hendaklah menyediakan surat akuan penerimaan kerana BHEUU tidak menyediakan perkhidmatan fotokopi.
 3. Cop akuan penerimaan akan dibuat oleh Pegawai Khidmat Pelanggan/Polis Bantuan yang bertugas pada hari tersebut.
       
Penetapan Temu Janji Bagi Sesi Konsultansi:
 
 1. Sebarang urusan konsultasi hendaklah melalui temu janji yang telah ditetapkan dan dipersetujui terlebih dahulu oleh kedua-dua belah pihak pelanggan dan BHEUU.
 2. Yayasan/wakil perlu membuat temu janji terlebih dahulu bagi mendapatkan khidmat konsultasi melalui surat rasmi di alamat seperti berikut:

  Ketua Pengarah
  Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang
  Jabatan Perdana Menteri
  Aras 6, Bangunan Hal Ehwal Undang-Undang
  Presint 3, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62692 Putrajaya
  (u.p.: YBrs. Dr. Punitha Silivarajoo
  Pengarah Seksyen Dasar)

 3. Sebarang pertanyaan boleh merujuk kepada pegawai berikut:
  1. Puan Noor Akmar binti Shahran: 03-88851096
   (akmar[dot]shahran[at]bheuu[dot]gov[dot]my);

  2. Puan Noorhayati binti Abidi: 03-88851084
   (noorhayati[dot]abidi[at]bheuu[dot]gov[dot]my); atau

  3. Encik Mohd Fariz Ab Rashid: 03-88851229
   (fariz[dot]rashid[at]bheuu[dot]gov[dot]my); atau

  4. Puan Nuruldayana binti Mohamad: 03-88851076
   (dayana[dot]mohamad[at]bheuu[dot]gov[dot]my);

 4. Waktu temu janji bagi sesi konsultasi adalah seperti berikut:
  1. Isnin-Khamis :
   9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari; dan
   3.30 petang hingga 4.30 petang
  2. Jumaat :
   9.00 pagi hingga 11.30 pagi; dan
   3.30 petang hingga 4.30 petang

 5. Pelanggan yang hadir tanpa temu janji hanya akan dilayan setelah selesai temu janji yang telah ditetapkan pada hari tersebut.
       

SENARAI YAYASAN BERDAFTAR