• Home
  • Archives
  • News
  • 2015-2014
  • MAJLIS PENYERAHAN BANGUNAN TAMBAHAN MAHKAMAH BARU KLANG

MAJLIS PENYERAHAN BANGUNAN TAMBAHAN MAHKAMAH BARU KLANG

Klang, Selangor 15 Ogos 2014- Majlis Penyerahan Bangunan Tambahan Mahkamah Baru Klang telah diadakan pada 15 Ogos 2014 yang telah disempurnakan oleh YBhg. Datuk Ir. Hj. Adanan bin Mohamed Hussain, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Bisness) kepada YBhg Dato’ Ismail bin Ibrahim, Ketua Pengarah BHEUU. Majlis ini melibatkan upacara menandatangani dokumen penyerahan dan simbolik penyerahan kunci dari pihak kontraktor utama IC&E kepada pihak JKR dan pihak JKR menyerahkan kepada pihak Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU).

 

1MAJLIS PENYERAHAN BANGUNAN TAMBAHAN MAHKAMAH BARU KLANG

Sesi menandatangani dokumen serahan di antara pihak JKR dan BHEUU

 

2MAJLIS PENYERAHAN BANGUNAN TAMBAHAN MAHKAMAH BARU KLANG

Simbolik penyerahan Kunci daripada pihak kontraktor utama IC&E kepada pihak JKR

3MAJLIS PENYERAHAN BANGUNAN TAMBAHAN MAHKAMAH BARU KLANG

Simbolik penyerahan Kunci daripada pihak JKR kepada pihak BHEUU