• Home
  • Archives
  • News
  • 2015-2014
  • LAWATAN KERJA YB DATUK LIEW VUI KEONG,TIMBALAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI KE JABATAN INSOLVENSI MALAYSIA (MdI) CAWANGAN KELANTAN PADA 23 MAC 2011

LAWATAN KERJA YB DATUK LIEW VUI KEONG,TIMBALAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI KE JABATAN INSOLVENSI MALAYSIA (MdI) CAWANGAN KELANTAN PADA 23 MAC 2011

Lawatan_Kerja_MDI_KB1

YB Datuk Liew Vui Keong sedang membincangkan sesuatu dengan Puan Haini Hassan, Timbalan Ketua Pengarah MdI (duduk dua dari kanan) ketika mengadakan lawatan kerja ke MdI Cawangan Kelantan. Turut kelihatan (duduk dari kiri) Puan Mahzum Ariffin, Timbalan Ketua Pengarah BHEUU dan Puan Siti Zawahir Mohamed, Ketua Pengarah JBG

Lawatan_Kerja_MDI_KB2

YB Datuk Liew Vui Keong ketika sedang menyampaikan ucapan dalam lawatan kerja ke MdI Cawangan Kelantan

Lawatan_Kerja_MDI_KB3

YB Datuk Liew Vui Keong sedang mendengar penerangan yang diberikan oleh Puan Haini Hassan. Turut sama Puan Mahzum Ariffin dan Puan Siti Zawahir Mohamed

Lawatan_Kerja_MDI_KB4

YB Datuk Liew Vui Keong bergambar bersama-sama warga  MdI Cawangan Kelantan. Turut kelihatan Puan Mahzum Ariffin, Puan Haini Hassan dan Puan Siti Zawahir Mohamed