CERAMAH KEUTUHAN “FAHAM FITRAH KOMUNIKASI INDAH”

Ceramah Keutuhan “Faham Fitrah, Komunikasi Indah”

 

1CERAMAH KEUTUHAN  FAHAM FITRAH KOMUNIKASI INDAH

Penceramah, Profesor Madya Dr Mohd Nor Mamat, Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar), Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi Mara.

2CERAMAH KEUTUHAN  FAHAM FITRAH KOMUNIKASI INDAH

3CERAMAH KEUTUHAN  FAHAM FITRAH KOMUNIKASI INDAH

4CERAMAH KEUTUHAN  FAHAM FITRAH KOMUNIKASI INDAH

Antara Pegawai dan kakitangan BHEUU, JBG dan Mdl yang turut hadir ceramah tersebut