RUNDINGAN PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN PTPTN/OPEN DAY PTPTN

Rundingan Pembayaran Balik Pinjaman PTPTN / Open Day PTPTN

 

1OPEN DAY PTPTN 2015

2OPEN DAY PTPTN 2015

Warga BHEUU, JBG dan Mdl yang walk-in dan mendapatkan penjelasan lanjut daripada wakil PTPTN