KURSUS AUDIT DALAM SISTEM PENGURUSAN KUALITI BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG

Kursus Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang 

 

1KURSUS AUDIT DALAM SISTEM PENGURUSAN KUALITI BHEUU


Sesi Bergambar Peserta Kursus Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang bersama Penceramah En. Jayaselan A/L Navaratnam dari Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

2KURSUS AUDIT DALAM SISTEM PENGURUSAN KUALITI BHEUU

En. Jayaselan A/L Navaratnam sedang memberi penerangan mengenai pengauditan sistem pengurusan kualiti