BENGKEL PEMURNIAAN MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA

Bengkel Pemurniaan Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja

1BENGKEL PEMURNIAAN MPK DAN FAIL MEJA  2BENGKEL PEMURNIAAN MPK DAN FAIL MEJA

Puan Aishah binti Abdul Rahman dan Puan Rasidah binti Jusoh
daripada Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Wilayah Tengah

3BENGKEL PEMURNIAAN MPK DAN FAIL MEJA

4BENGKEL PEMURNIAAN MPK DAN FAIL MEJA

5BENGKEL PEMURNIAAN MPK DAN FAIL MEJA

Latihan Dalam Kumpulan Dan Pembentangan Mengikut Seksyen