MESYUARAT KAJIAN SEMULA PERANCANGAN STRATEGIK BIL.1/2015 BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PERANCANGAN STRATEGIK BIL.1/2015 BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG

 

 

 01 MESYUARAT KAJIAN STRATEGIK BHEUU
Mesyuarat dipengerusikan oleh YBhg. Datin Noor Haliza Mohd Noor, 
Timbalan Ketua Pengarah (Dasar & Pembangunan) BHEUU 
 

02 MESYUARAT KAJIAN STRATEGIK BHEUU

03 MESYUARAT KAJIAN STRATEGIK BHEUU

04 MESYUARAT KAJIAN STRATEGIK BHEUU

Ahli-ahli mesyuarat termasuk Pengarah-Pengarah Seksyen dan Pegawai-pegawai kanan BHEUU