MAJLIS PENYERAHAN BANGUNAN TAMBAHAN MAHKAMAH BARU KLANG

Majlis Penyerahan Bangunan Tambahan Mahkamah Baru Klang

 

1MAJLIS PENYERAHAN BANGUNAN TAMBAHAN MAHKAMAH BARU KLANG

Sesi menandatangani dokumen serahan di antara pihak JKR dan BHEUU

 

2MAJLIS PENYERAHAN BANGUNAN TAMBAHAN MAHKAMAH BARU KLANG

Simbolik penyerahan Kunci daripada pihak kontraktor utama IC&E kepada pihak JKR

3MAJLIS PENYERAHAN BANGUNAN TAMBAHAN MAHKAMAH BARU KLANG

Simbolik penyerahan Kunci daripada pihak JKR kepada pihak BHEUU