Laman Utama bullet go Galeri Gambarbullet go Galeri Gambar 2014 : Majlis Penyerahan Projek Konsolidasi Rangkaian Setempat (LAN) Mahkamah Sabah Dan Sarawak

1MAJLIS PENYERAHAN PROJEK KONSOLIDASI LAN MAHKAMAH SABAH SARAWAK

2MAJLIS PENYERAHAN PROJEK KONSOLIDASI LAN MAHKAMAH SABAH SARAWAK

Ketua Pengarah BHEUU menyampaikan cenderamata kepada Puan Azimah binti Omar, Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia sebagai simbol penyerahan projek rangkaian LAN kepada pihak mahkamah sambil disaksikan oleh Tuan Haji Azami Maitit, Pengarah Urusan Kayangan Cahaya Sdn. Bhd.