Audit Persijilan Persekitaran Berkualiti Amalan 5S

1AUDIT PERSIJILAN AMALAN 5S 2014
Mesyuarat Pembukaan Audit Persijilan Persekitaran Berkualiti Amalan 5S  yang dipengerusikan Pengarah Seksyen Pengurusan Sumber Manusia BHEUU.

 2AUDIT PERSIJILAN AMALAN 5S 2014

Juru Audit MPC ketika sedang melakukan audit di Sudut 5S Sektor Merbau.

 3AUDIT PERSIJILAN AMALAN 5S 2014

Juru Audit MPC ketika sedang melakukan Audit di Bilik Stor di Sektor Merawan.