PERHIMPUNAN BULANAN BHEUU JANUARI 2016

Putrajaya, 12 Januari – Tiga mahkamah baharu bakal dibina pada tahun ini bagi menyediakan persekitaran mahkamah yang selamat dan kondusif bertujuan memberi penambahbaikan fizikal kepada pentadbiran sistem keadilan negara, kata YB Puan Hajah Nancy Shukri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri.

Tiga mahkamah tersebut ialah Kompleks Mahkamah Kota Baharu, Kelantan; Mahkamah Ampang, Selangor dan Mahkamah Kangar, Perlis; kata beliau pada Perhimpunan Bulanan Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, hari ini.

Selain itu, terdapat dua projek mahkamah dalam pembinaan sehingga kini iaitu Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu yang kini 20.26 peratus siap serta dijangka siap sepenuhnya pada 1 April 2017 dan Mahkamah Besut yang telah mencapai tahap 32 peratus pembinaan dan dijangka siap sepenuhnya pada 8 Oktober tahun ini.  

1Ucapan oleh YB Puan Hajah Nancy Shukri,
Menteri di Jabatan Perdana Menteri

2

3 
YB Puan Hajah Nancy Shukri, merasmikan Garis Panduan Pembangunan Fizikal Mahkamah Malaysia.

4
Tahniah kepada Puan Zalina binti Mohd Nayan, penerima Anugerah Pekerja Contoh BHEUU bagi bulan Disember 2015

5Tahniah kepada Puan Zuhairah binti Zainuddin, penerima Anugerah Pekerja Contoh JBG bagi bulan Disember 2015

6Tahniah kepada Encik Sheikh Farhan bin Ahmad, penerima Anugerah Pekerja Contoh Tahunan BHEUU bagi tahun 2015

7Tahniah kepada Puan Norzeha binti Abdul Rani, penerima Anugerah Pekerja Contoh Tahunan JBG bagi tahun 2015

8Tahniah kepada Encik Mohd Al-Ashib Bin Muhamed Daud, penerima Anugerah Pekerja Contoh Tahunan MdI bagi tahun 2015

9

10

 Warga BHEUU, MdI dan JBG semasa Perhimpunan Bulanan
BHEUU Bil.1/2016