BENGKEL PEMURNIAAN MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA

Putrajaya, 28-30 Julai 2015 - Bengkel Pemurniaan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja merupakan bengkel yang dapat memberi pemahaman dan pengukuhan serta kemahiran kepada pegawai-pegawai dalam menyediakan MPK dan Fail Meja yang tepat dan betul di BHEUU. Bengkel yang diadakan pada 28-30 Julai 2015 bertempat di INTAN Wilayah Tengah merupakan siri pertama untuk tahun 2015. Penceramah jemputan adalah Puan Aishah binti Abdul Rahman dan Puan Rasidah binti Jusoh daripada Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Wilayah Tengah.


Di antara objektif kursus ini adalah seperti berikut:

(i) memberi peluang kepada para peserta untuk berbincang dan mengemaskini MPK dan Fail Meja sedia ada; dan
(ii) para peserta dapat menyediakan Fail Meja masing-masing dengan berkualiti selaras dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh MAMPU.

1BENGKEL PEMURNIAAN MPK DAN FAIL MEJA  2BENGKEL PEMURNIAAN MPK DAN FAIL MEJA

Puan Aishah binti Abdul Rahman dan Puan Rasidah binti Jusoh
daripada Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Wilayah Tengah

 

3BENGKEL PEMURNIAAN MPK DAN FAIL MEJA

4BENGKEL PEMURNIAAN MPK DAN FAIL MEJA

5BENGKEL PEMURNIAAN MPK DAN FAIL MEJA

Latihan Dalam Kumpulan Dan Pembentangan Mengikut Seksyen