AUDIT PERSIJILAN PERSEKITARAN BERKUALITI AMALAN 5S BIL. 1/2015

PUTRAJAYA, 27 JANUARI 2015 - Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) telah menjalankan Audit Persijilan Amalan 5S di BHEUU bermula jam 9.30 pagi hingga 12.30 tengahari. Hasil daripada komitmen yang diberikan oleh semua pihak terutamanya pihak Pengurusan atasan, urus setia dan ketua-ketua Sektor, BHEUU telah berjaya memenuhi keperluan pensijilan Persekitaran Berkualiti Amalan 5S daripada MPC.

01 AUDIT 5S

Mesyuarat Pembukaan Audit Persijilan Persekitaran Berkualiti Amalan 5S oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC).

02 AUDIT 5S

Juru Audit MPC ketika sedang melakukan audit di Sudut 5S Sektor Medang.

03 AUDIT 5S

Juru Audit MPC ketika sedang melakukan Audit Kabinet Bergerak Fail di Sektor Balau.