MESYUARAT MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ) BILANGAN 4 TAHUN 2014

15 & 16 Disember 2014 – Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan telah diadakan pada 15 & 16 Disember 2014 di Hotel Puteri Pacific, Johor Bahru. Mesyuarat tersebut telah dipengerusikan oleh YBhg. Dato’ Nursiah Arshad, Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri dan dihadiri oleh Puan Siti Zawahir binti Mohamed, Ketua Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Malaysia dan Puan Haslina binti Mansor, Ketua Pengarah Jabatan Insolvensi Malaysia.

Mesyuarat tersebut merupakan platform kepada pihak pengurusan dan pihak majikan untuk bekerjasama dan bertukar pendapat dalam menambah baik pentadbiran organisasi dan memastikan kebajikan pekerja terpelihara.

1 MBJ 
 YBhg. Dato’ Nursiah Arshad Pengerusi MBJ dan Encik Mohd Asri Musa, Pengerusi Bersama MBJ
 
2 MBJ 
Encik Mohd Razali Singah, Timbalan Setiausaha Kewangan CUEPACS dan Encik Abdul Rahman Hj Mohd Nordin, Timbalan Setiausaha Agung II CUEPACS