• Laman Utama
  • Arkib
  • Berita
  • 2015-2014
  • BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK BHEUU 2015-2019 HOTEL PULLMAN, KUCHING, SARAWAK

BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK BHEUU 2015-2019 HOTEL PULLMAN, KUCHING, SARAWAK

KUCHING, 17-18 November 2014 – Seksyen Sumber Manusia, BHEUU dengan kerjasama INTAN Cawangan Kuching telah menganjurkan Bengkel Perancangan Strategik BHEUU 2015-2019 bertempat di Hotel Pullman, Kuching, Sarawak bermula 17 hingga 18 November 2014.

Turut hadir adalah Ketua Pengarah BHEUU, YBhg, Dato’ Nursiah Arshad, Timbalan Ketua Pengarah (Dasar dan Pembangunan), YBhg. Datin Noor Haliza Mohd Noor dan Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Encik M. Kamroldin bin Hitam. Bagi melancarkan perjalanan bengkel, seorang wakil daripada INTAN Cawangan Kuching iaitu Dr. Dusit Jaul telah dijemput untuk bertindak sebagai fasilitator bengkel. Manakala para peserta daripada BHEUU yang hadir adalah seramai 30 orang di mana mereka merupakan wakil bagi setiap Seksyen di BHEUU.

Objektif Bengkel ini diadakan adalah untuk:

  • menjadi platform bagi semua pegawai kanan BHEUU untuk berdiskusi dalam mencari penyelesaian terbaik berhubung isu-isu utama BHEUU;
  • menyemak semula portfolio dan bidang tugas semua seksyen dalam BHEUU;
  • menetapkan visi, misi dan objektif BHEUU; dan
  • menetapkan hala tuju BHEUU bagi lima (5) tahun akan datang iaitu dari tahun 2015 - 2019 agar matlamat tersebut bersesuaian serta selari dengan tatacara Outcome Based Budgetting (OBB).

Dengan usaha dan komitmen pegawai-pegawai, BHEUU telah berjaya mengenal pasti isu, cabaran dan peluang yang ada di BHEUU. Bengkel ini juga merupakan input kepada langkah pembangunan BHEUU yang seterusnya.

  

Bengkel Perancangan strategik bheuu 2015 - 2019
Bengkel Perancangan Strategik BHEUU yang dihadiri oleh Ketua Pengarah BHEUU, YBhg, Dato’ Nursiah Arshad, Timbalan Ketua Pengarah (Dasar dan Pembangunan), YBhg. Datin Noor Haliza Mohd Noor dan Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Encik M. Kamroldin bin Hitam.

Bengkel Perancangan strategik bheuu 2015 - 2019.1
 Fasilitator jemputan, Dr. Dusit Jaul dari INTAN cawangan Kuching, Sarawak.
 
03 BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK BHEUU 2015
 
04 BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK BHEUU 2015
 
05 BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK BHEUU 2015
 
06 BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK BHEUU 2015
Peserta-peserta bengkel yang merupakan wakil daripada setiap seksyen di BHEUU