MAKLUMAT TENDER & SEBUT HARGA BERSTATUS BATAL

i) Tender BHEUU Bil.1/2018 (QT180000000005585)

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PUSAT DATA, BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG, JABATAN PERDANA MENTERI.

ii) Sebut Harga BHEUU Bil.1/2018 (QT180000000009777)

PERKHIDMATAN SEWAAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA KOMPUTER PERIBADI DI BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG, JABATAN PERDANA MENTERI.

  • MyGov
  • MyGov Mobile
  • JPM
  • KSN
  • MAMPU
  • PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA
  • AGC
  • JPA
  • YBGK
  • SUHAKAM