TAWARAN TENDER/SEBUTHARGA

No. Butiran Tawaran Tarikh Buka Tarikh Tutup
1 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN PERALATAN PEJABAT UNTUK KEGUNAAN BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG (BHEUU), JABATAN PERDANA MENTERI 04 April 2018, Rabu 7 April 2018, Sabtu