TAWARAN TENDER/SEBUTHARGA

No. Butiran Tawaran Tarikh Buka Tarikh Tutup
1 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN TONER MESIN PENCETAK UNTUK KEGUNAAN BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG, JABATAN PERDANA MENTERI 26 Februari 2020, Rabu 3 Mac 2020, Selasa
2 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKAJI, MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MENGKONFIGURASI, MENGINTEGRASI, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH WARANTI) SISTEM BANTUAN GUAMAN DAN PERKAKASAN ICT DI JABATAN BANTUAN GUAMAN BAGI BAHAGIAN 10 Mac 2020, Selasa 10 April 2020, Jumaat
3 PERKHIDMATAN MENGKAJI, MENGANALISA, MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENANGGAL, MELUPUS, MENGKONFIGURASI, MENGUJI LARI, MELATIH, MELAKSANA, MENTAULIAH, MENYENGGARA DAN MENYEDIAKAN SOKONGAN TEKNIKAL BAGI PENAMBAHBAIKAN SISTEM APLIKASI DAN PENAIKTARAFAN INFRASTRUKTUR ICT SISTEM MAHKAMAH BERSEPADU BAGI SELURUH MAHKAMAH DI NEGERI SABAH DAN SARAWAK 16 Mac 2020, Isnin 13 Mei 2020, Rabu