TAWARAN TENDER/SEBUTHARGA

No. Butiran Tawaran Tarikh Buka Tarikh Tutup
1 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PUSAT DATA, BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG, JABATAN PERDANA MENTERI 02 Mei 2018, Rabu 30 Mei 2018, Rabu